※ nin当qian位置:wang站首页 >> 招生zhuan版 >> 阅du文章

江西工cheng职业学院报考que认名单


xinxi来源:上饶广播电视大学(国家wang上娱乐注册大学上饶学院)  日期:2019-10-30  liu览次数:5313  双击自动gun屏

序hao

姓名

学生类别

咨询分校

1

王yong

shehui人员

江西电大上饶分校

2

万雪仁

shehui人员

江西电大上饶分校

3

胡秋香

shehui人员

江西电大上饶分校

4

张丽群

shehui人员

江西电大上饶分校

5

cheng珍萍

shehui人员

江西电大上饶分校

6

饶品钟

shehui人员

江西电大上饶分校

7

曹景宾

shehui人员

江西电大上饶分校

8

张娇

shehui人员

江西电大上饶分校

9

张燕

shehui人员

江西电大上饶分校

10

吴红英

shehui人员

江西电大上饶分校

11

liu铃

shehui人员

江西电大上饶分校

12

洪正旺

shehui人员

江西电大上饶分校

13

童生达

shehui人员

江西电大上饶分校

14

吴剑涛

shehui人员

江西电大上饶分校

15

吴xiang

shehui人员

江西电大上饶分校

16

zhu海燕

shehui人员

江西电大上饶分校

17

钟di

shehui人员

江西电大上饶分校

18

叶少燕

shehui人员

江西电大上饶分校

19

章旎

shehui人员

江西电大上饶分校

20

何剑

shehui人员

江西电大上饶分校

21

吴剑feng

shehui人员

江西电大上饶分校

22

叶xiao锋

shehui人员

江西电大上饶分校

23

俞洋

shehui人员

江西电大上饶分校

24

杨丽苹

shehui人员

江西电大上饶分校

25

李艳

shehui人员

江西电大上饶分校

26

杨蓉

shehui人员

江西电大上饶分校

27

吴佐潭

shehui人员

江西电大上饶分校

28

胡雪qing

shehui人员

江西电大上饶分校

29

曾素芬

shehui人员

江西电大上饶分校

30

罗天佑

shehui人员

江西电大上饶分校

31

江文扬

shehui人员

江西电大上饶分校

32

吴云燕

shehui人员

江西电大上饶分校

33

周冰霜

shehui人员

江西电大上饶分校

34

叶红玲

shehui人员

江西电大上饶分校

35

叶珍珍

shehui人员

江西电大上饶分校

36

毛晓娣

shehui人员

江西电大上饶分校

37

叶shanshan

shehui人员

江西电大上饶分校

38

宁丽敏

shehui人员

江西电大上饶分校

39

cheng桂香

shehui人员

江西电大上饶分校

40

郑嘉凯

shehui人员

江西电大上饶分校

41

周哲贵

shehui人员

江西电大上饶分校

42

叶占飞

shehui人员

江西电大上饶分校

43

liu媛

shehui人员

江西电大上饶分校

44

胡炜

shehui人员

江西电大上饶分校

45

龚恒xin

shehui人员

江西电大上饶分校

46

周feng华

shehui人员

江西电大上饶分校

47

吕彩霞

shehui人员

江西电大上饶分校

48

黄燕华

shehui人员

江西电大上饶分校

49

吕qingxian

shehui人员

江西电大上饶分校

50

黄yong

shehui人员

江西电大上饶分校

51

郭xin辉

shehui人员

江西电大上饶分校

52

夏再平

shehui人员

江西电大上饶分校

53

吕xiaoqing

shehui人员

江西电大上饶分校

54

盛纯岚

shehui人员

江西电大上饶分校

55

林超

shehui人员

江西电大上饶分校

56

wangwen

shehui人员

江西电大上饶分校

57

单红jun

shehui人员

江西电大上饶分校

58

郑梦伦

shehui人员

江西电大上饶分校

59

邱月秀

shehui人员

江西电大上饶分校

60

liu栋梁

shehui人员

江西电大上饶分校

61

潘昊东

tuiyijun人

江西电大上饶分校

62

徐海林

tuiyijun人

江西电大上饶分校

63

施剑feng

tuiyijun人

江西电大上饶分校

64

詹磞ou

tuiyijun人

江西电大上饶分校

65

ren伟东

tuiyijun人

江西电大上饶分校

66

卢凯

tuiyijun人

江西电大上饶分校

67

李wei建

tuiyijun人

江西电大上饶分校

68

章su蜻

tuiyijun人

江西电大上饶分校

69

付chen

tuiyijun人

江西电大上饶分校

70

hanjun建

tuiyijun人

江西电大上饶分校

71

王晓清

tuiyijun人

江西电大上饶分校

72

liu先日

tuiyijun人

江西电大上饶分校

73

ke昌xin

tuiyijun人

江西电大上饶分校

74

张yong

tuiyijun人

江西电大上饶分校

75

夏福溪

tuiyijun人

江西电大上饶分校

76

俞文星

tuiyijun人

江西电大上饶分校

77

su正雨

tuiyijun人

江西电大上饶分校

78

林剑华

tuiyijun人

江西电大上饶分校

79

叶清

tuiyijun人

江西电大上饶分校

80

郑xiao龙

tuiyijun人

江西电大上饶分校

81

杨泽鹤

tuiyijun人

江西电大上饶分校

82

郑超

tuiyijun人

江西电大上饶分校

83

weng栋梁

tuiyijun人

江西电大上饶分校

84

尹涛

tuiyijun人

江西电大上饶分校

85

卢健

tuiyijun人

江西电大上饶分校

86

王志yong

tuiyijun人

江西电大上饶分校

87

徐玉辉

tuiyijun人

江西电大上饶分校

88

邵敏

tuiyijun人

江西电大上饶分校

89

邱铭

tuiyijun人

江西电大上饶分校

90

张丽敏

xin型职业农民

江西电大上饶分校

91

李玮

xin型职业农民

江西电大上饶分校

92

叶shengfeng

xin型职业农民

江西电大上饶分校

93

yan桂芳

xin型职业农民

江西电大上饶分校

94

颜chen慰

xin型职业农民

江西电大上饶分校

95

颜文强

xin型职业农民

江西电大上饶分校

96

戴金锋

xin型职业农民

江西电大上饶分校

97

liuxing

xin型职业农民

江西电大上饶分校

98

liu丹

xin型职业农民

江西电大上饶分校

99

zhu忠生

xin型职业农民

江西电大上饶分校

100

周lin

xin型职业农民

江西电大上饶分校

101

liuxiao红

xin型职业农民

江西电大上饶分校

102

陈文武

xin型职业农民

江西电大上饶分校

103

李建美

xin型职业农民

江西电大上饶分校

104

郑来杰

xin型职业农民

江西电大上饶分校

105

龚丽霞

xin型职业农民

江西电大上饶分校

106

余芳

xin型职业农民

江西电大上饶分校

 


  打印页面  关闭窗口
 友情链jie
 中国教yuwang 江西教yuwang 上饶教yuwang 上饶之窗 国家wang上娱乐注册大学 中央广播电视大学 江西广播电视大学  
 国家wang上娱乐注册大学学习wang

“一cun一名大学生计划”远cheng教yuwang

统设ke形成性考ping台 省开ke形成性考ping台 江西干buwangluo学院 教yubu学历查询
Copyright © 2020 ShangRao Radio & TV University  All Rights Reserved

版quan所you:国家wang上娱乐注册大学上饶学院(上饶广播电视大学)  di址:上饶shishui南街330hao 邮编:334000

最jialiu览分辨lv:1440*900 备案hao:赣ICP备07500970  wei经许可不de綿i瘛⒏粗疲フ弑鼐